Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+
Lietuvoje veikiančios gamybinės įmonės gali pretenduoti gauti paramą iš ES struktūrinių fondų adminstruojama LVPA. Paraiškų teikiamas iki 2020-04-20 24:00 val.

Priemonės tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybą ir vartojimą. Energijos vartojimo intensyvumas – pirminės energijos sąnaudų kiekis, tenkantis bendrojo vidaus produkto vienetui.

Finansuojama dalis:
– Labai mažai ir mažai įmonei – 60 proc.;
– Vidutinei įmonei – 50 proc.;
– Didelei įmonei – 40 proc.

Tinkami pareiškėjai:
Pramonės įmonės, kurios:
– veikia ne trumpiau nei 3 metus;
– vidutinės metinės pajamos iš pagamintos produkcijos per 2 finansinius metus iki paraiškos pateikimo dienos yra ne mažesnės nei 300 000 Eur (didelei įmonei) ir 145 000 Eur (l. mažai, mažai ar vidutinei įmonei);

Finansuojamos išlaidos – papildomos investicinės išlaidos (įranga, įrenginiai), būtinos AEI gamybai skatinti. Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 3 300 000 Eur ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.
Finansavimo sumos – nuo 15 000 Eur – 500 000 Eur.